رای وحدت دیوان عدالت اداری

دسامبر 22, 2018 0

رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه شماره ۱۳۷۹مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء Read More

شکایت از کارفرما

دسامبر 5, 2018 0

شکایت از کارفرما، کارفرما شخصی است که کارگر به درخواست اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کار می کند. مدیران و مسئولانی Read More